Flying jib, på sejlbåde eller -skibe et trekantet forsejl, som en fok. En flying jib sættes forrest og højere end de andre forsejl på stag foran den forreste mast, men kan på mindre sejlfartøjer sættes "flyvende", dvs. ikke fæstet til et stag, men udspændt mellem to faste punkter, oftest mastetoppen og et beslag helt forude på dækket eller på et bovspryd. Se også sejl.