Flydestoffer, forekommer på overfladen af spildevand i form af partikler eller væsker, fx olie og fedt. Flydestoffer indeholder ofte mange mikroorganismer, og de udgør både et hygiejnisk og et æstetisk problem i forbindelse med spildevandsrensning. I rensningsanlæg fjernes flydestoffer i fedtfang og fra overfladen af forklaringstanke.