Flydespærring, plastspærring, som bruges til at bekæmpe olieforurening på vand. Olie lægger sig i vandoverfladen, og man kan forhindre den i at brede sig ved at omkranse den med en plastspærring. Den indespærrede olie kan oppumpes eller skummes af. Flydespærringer er mest effektive i stille vejr.