Flydende pant, pant i pantsætters til enhver tid værende beholdning af aktiver af en eller flere kategorier. Sådanne aftaler er som hovedregel forbudt, se generalpant og tingsindbegreb. Flydende pant kan dog gyldigt aftales ved håndpantsætning af varelagre, nøglepant, underpantsætning af driftsinventar og -materiel for en virksomhed, der drives fra lejede lokaler, virksomhedspant og fordringspant. Ved pant i fast ejendom er pantets tilbehør en form for flydende pant, se pant.