Fluxtæthed, fluxen af en fysisk størrelse gennem et enhedsareal. Fluxtæthed anvendes til beskrivelse af fænomener, der kan opfattes som strømninger, fx væskestrømme, elektriske og magnetiske felter og energistrømme.