Fluxmeter, instrument til måling af magnetiske felter i luft. Fluxmeteret måler dog ikke selve feltet, men dets ændringshastighed. Det klassiske fluxmeter er et følsomt galvanometer, i hvilket en bevægelig strømspole indstiller sig i et veldefineret magnetfelt afhængigt af den strøm, der gennemløber spolen. Målingen gennemføres med en spole anbragt på en let ramme af umagnetisk materiale. I spolen vil der dannes en spænding, som er proportional med antallet af spolevindinger og med den hastighed, hvormed magnetfeltet ændrer sig. Den herved inducerede strøm og instrumentudslaget bliver derfor også proportionalt med magnetfeltets ændring. Da galvanometeret er et jævnstrømsinstrument, aflæses ændringen i magnetfeltet som instrumentets første udslag (ballistisk galvanometer). Det klassiske fluxmeter er til de fleste formål erstattet af elektroniske måleinstrumenter.