Fluviomarin, (lat. fluvio- + marin), inden for geologi dannet i havet ud for en flodmunding.