Fluviale sedimenter, fluviatile sedimenter, aflejringer, oftest sand og grus, afsat af strømmende vand i floder. Se sedimenter.