Fluvial, (af lat. fluvialis, af fluvius flod), vedr. en flod; stammende fra en flod.