Flusjern, (se flus), blødt jern, som er fremstillet ved smeltning.