Fluorose, (af fluor og -ose), kronisk fluorforgiftning. Hos husdyr ses fluorose i områder med vulkansk aktivitet, bl.a. Island, og ved industriel forgiftning som fx nedfald af fluorholdigt støv fra aluminiumsværker, keramiske fabrikker og fabrikker, der producerer kunstgødning ud fra råfosfat. Forgiftningen ses især hos drøvtyggere og viser sig bl.a. ved svære tandforandringer (misfarvning og caries) og knogleskørhed, osteoporose.