Fluorescensmikroskop, mikroskop, hvor præparatet belyses med kortbølget lys, men billedet dannes af mere langbølget lys, udsendt fra præparatet ved fluorescens. Se mikroskop.