Fluoren, C13H10, farveløse krystaller med smeltepunkt 115 °C og kogepunkt 298 °C. Fluoren forekommer i stenkulstjære, hvorfra det udvindes, og anvendes til fremstilling af lægemidler og skadedyrsbekæmpelsesmidler.