Fluktuere, (af lat. fluctuare bølge, af fluctus bølgebevægelse), bølge; gynge; stige og falde.