Flugtbilist, bilist, der flygter fra et færdselsuheld, hvori han selv er impliceret. Straffeloven indeholder specielt i § 253 generelle bestemmelser om personer, der undlader at hjælpe andre, som er i livsfare. Færdselsloven § 9 udvider denne almindelige hjælpepligt i tilfælde af færdselsuheld, og den gælder også ved små materielle skader. Hjælpepligten gælder for alle indblandede trafikanter, også for passagerer, uanset om de er skyld i uheldet. Der er pligt til at standse, hjælpe og opgive navn og bopæl til tilskadekomne og ejere af beskadigede ting. Ved personskade, der ikke er ubetydelig, skal politiet underrettes. Det samme gælder, hvis færdselstavler m.m. er beskadiget.