Fluanthen, fluoranthen, C16H10, farveløse krystaller med blå fluorescens, smeltepunkt 110 °C og kogepunkt 384 °C. Forbindelsen forekommer i højtkogende stenkulstjære og som mellemprodukt ved fremstillingen af farvestoffer og lægemidler.