Flowkontrol, (1. led eng. flow 'strøm'), kontrol af et strømmende medium; anvendes i mange industrielle processer, hvor der er behov for automatisk regulering af den mængde væske, gas eller andet, som strømmer gennem systemet. En termostatventil på en varmtvandsradiator er et simpelt eksempel på flowkontrol.