flow of funds-tabel

Flow of funds-tabel, (1. led eng. 'kapitalbevægelse', egentlig 'pengemidlers strøm'), finansiel statistik i tabelform, som for hver sektor i samfundet indeholder en opgørelse af, hvorfra og i hvilken form indbetalte beløb til sektoren kommer, og hvortil og i hvilken form beløb fra sektoren udbetales. For den enkelte sektor kan en flow of funds-opgørelse anskues som en slags betalingsbalance over alle transaktioner mellem sektoren og omverdenen. Flow of funds-tabellerne udgør sammen med de bogholderiprincipper, som tabellerne opstilles efter, et flow of funds-system. Et sådant system er ikke en økonomisk model og afdækker således ikke, hvilke årsagssammenhænge der består mellem de transaktionsvariable, hvis forløb belyses empirisk i tabellerne.

Af hensyn til overskueligheden er det nødvendigt at begrænse såvel antallet af sektorer som antallet af transaktionstyper. I de europæiske lande afpasses sektor- og transaktionsopdelingen efter de principper, der benyttes i nationalregnskabsstatistikken, som er opbygget i overensstemmelse med internationale definitioner og nomenklaturer. Kvaliteten og den internationale sammenlignelighed af den finansielle statistik, som indgår i flow of funds-tabeller, er efter 1995 forbedret i forbindelse med EU-landenes overgang til det nye europæiske nationalregnskabssystem ENS95.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig