Flotilleadmiral, se militære grader. Laveste admiralsgrad i Søværnet, oftest tildelt kommandører i udenlandske stabe fx NATO.