Flora, (efter den romerske gudinde Flora), de plantearter, der vokser inden for et geografisk eller økologisk afgrænset område, fx den danske flora eller alpin flora.