Flodsvaler, Pseudochelidon, slægt af svalelignende fugle, der har været regnet for en særskilt familie, men oftest opfattes som primitive svaler. En art yngler kolonivis langs Congofloden og dens bifloder, hvor den bygger redehuller i sandbanker. En anden art opdagedes så sent som i 1968 på overvintringsplads i Thailand.