Flip-flop, (af am.eng. slang 'skifte mening'), bistabil multivibrator, grundelement i opbygning af digitale elektroniske kredsløb til datamater. En flip-flop kan normalt have to udgangstilstande: 1 eller 0, der kan skifte ved ændring af signalet på indgangen. Det er karakteristisk for en flip-flop, at den forbliver i den nye tilstand, indtil der kommer en ny påvirkning. Se også Eccles-Jordan-kredsløb.