Flintglas, optiske glasser, hvis lysbrydning varierer kraftigt med lysets bølgelængde i modsætning til crownglas. Flintglasser indeholder barium-, lanthan- eller blyoxid og som regel borat i stedet for silikat. Se også linse.