flertrinsproces

Flertrinsproces. Eksempel på en flertrinsproces, her Edeleanus trinsystem til væske-væske-ekstraktion. Den tunge væske kan være en vandig opløsning af et stof, som ønskes ekstraheret med den lette væske, et organisk opløsningsmiddel, der ikke må være blandbart med vand. Hvert af de her viste tre trin består af en blander og en skillebeholder. Den tunge, vandige fase løber af sig selv fra trin til trin; den lette fase, opløsningsmidlet, må pumpes. Processen foregår i modstrøm, således at den næsten færdigbehandlede tunge væske i det tredje trin behandles med helt rent opløsningsmiddel.

.

Flertrinsproces, trinproces, i kemiteknikken en proces eller operation, som foregår i flere trin, fordi der ikke kan opnås et tilstrækkelig godt resultat i ét trin. Mange stofoverføringsprocesser, fx destillation, absorption og ekstraktion, foregår i flere trin. Disse processers formål er at overføre en eller flere komponenter fra én fase til en anden, og de to faser føres igennem rækken af trin i hver sin retning, dvs. i modstrøm.

Et karakteristisk eksempel er Edeleanus trinsystem til væske-væske-ekstraktion. Dette system blev oprindelig brugt til ekstraktion af uønskede svovlforbindelser fra petroleum og smøreolie. Ekstraktionsmidlet var flydende svovldioxid. I andre tilfælde kan den ene fase være en vandig opløsning af en organisk syre, som ønskes ekstraheret fra vandfasen med et opløsningsmiddel, fx en ether eller en keton. Opløsningsmidlet må ikke være blandbart med vand. Hvert ekstraktionstrin består af en beholder med omrører og en påfølgende skillebeholder, hvori de sammenrørte faser får tid til at skilles i to lag, som derpå føres videre hver sin vej igennem trinrækken. Den ønskede høje grad af adskillelse kan opnås, fordi den allerede syrefattige vandfase i det sidste trin på sin vej bliver behandlet med helt rent opløsningsmiddel.

Et andet eksempel på en flertrinsproces er kolonnedestillation (rektificering); se destillation.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig