Flekstid, (se fleksibel), varierende tid for arbejdets begyndelse og ophør inden for en fastsat samlet arbejdstid; sammenlign med fikstid.