Fledføring, middelalderlig betegnelse for den mand eller kvinde, som svækket af sygdom eller alderdom eller tynget af fattigdom lod sig optage, fledføre, i en andens husstand. Hvad fledføringen eventuelt måtte eje, indgik i husstanden, som han eller hun blev et umyndigt medlem af.