Flaskeskib, skibsmodel, som er bygget i eller anbragt i en flaske. Bygning af flaskeskibe var især i sejlskibenes tid en yndet hobby, idet fremstillingen foruden fingerfærdighed kun krævede få og enkle materialer. Den tilsyneladende uløselige opgave at få anbragt en rigget skibsmodel i en flaske løses sædvanligvis ved at sætte modellen ind med masterne lagt ned. Når modellen er på plads, rejses masterne ved hjælp af nogle i forvejen anbragte snore, der siden brændes eller skæres af.