Flannels, (se flannel), flannelsbukser; flonelsbukser.