Flanke, militær enheds side i forhold til dens bevægelsesretning eller til den retning, som den primært har rettet sine forsvarsforberedelser imod.