Flammestoppende, betegnelse for visse bygningsdeles og døres brandmæssige egenskaber, se brandklassifikation.