Flammekaster, nærkampvåben, der udskyder en stærkt brændbar, tyktflydende væske, napalm, som består af en blanding af olie, benzin og gelpulver (organisk aluminiumsæbe). Tilsætning af gelpulveret bevirker, at væsken bliver klæbrig og vanskelig at slukke, samt at forbrændingshastigheden nedsættes, hvorved brandens varighed forlænges. Flammekasteren består af en trykbeholder og et slangesystem med en stråledyse, hvori er anbragt et antal tændpatroner til antændelse af den udsprøjtede væske. Flammekastere kan være mandbårne med en rækkevidde på ca. 50 m eller køretøjsmonterede med en rækkevidde på ca. 150 m. De anvendes især ved angreb på befæstede stillinger.