Flammefotometri, analyseteknik, som anvendes til måling af mængden af et bestemt grundstof. Teknikken baserer sig på måling af det lys, de enkelte grundstoffer udsender ved afbrænding i en flamme. Se også spektroskopi.