Flagspætter, fællesnavn for visse spættearter, især i slægten Dendrocopos. Se spætter.