Flagrans, (af lat. flagrantia glød, funklen, af flagrare brænde, stå i brand), hede; hidsighed; heftighed.