Fladeintegral, integral med hensyn til fladearealet, hvorved begrebet indordnes under den almindelige teori om integration med hensyn til et mål, se integralteori. Fladeintegralet af en reel funktion f på fladen kan defineres som beskrevet under fladeareal, idet arealet af hver enkelt polygon i det approksimerende polyeder vægtes med værdien af f i polygonens røringspunkt med fladen.