En fløjte er en rummelig, rundgattet skibstype af hollandsk oprindelse, der var det dominerende fragtskib i nordeuropæiske farvande i 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet. Med stærkt indfaldende sider og et deraf følgende smalt dæk kunne skibet laste væsentligt mere, end det efter datidens måleregler blev målt til og svarede afgifter efter.