Fløjlsand, Melanitta fusca, relativt stor dykand (51-58 cm) med næsten cirkumpolar udbredelse i den koldttempererede og subarktiske zone. Hannen er sort og hunnen brun, og begge har et karakteristisk hvidt vingespejl. De lavvandede danske farvande omfatter vigtige overvintringsområder, især det nordlige Kattegat. Vinterbestanden i Danmark er på ca. 100.000 fugle. Nær Danmark findes områder af endnu større betydning i den sydlige og østlige del af Østersøen, hvor op mod 1 mio. fløjlsænder skønnedes at overvintre i 1988-93.