Fløjalter, altertavle med bevægelige fløje, fx et triptychon med to fløje, der kan lukkes om midtertavlen.