fjernstyringsanlæg

Fjernstyringsanlæg, CTC (Centralized Traffic Control), betegnelse for de centrale processtyringsanlæg, der anvendes til styring af jernbanenettets sikringsanlæg (lokale anlæg, som skal garantere trafiksikkerheden). Fjernstyringsanlæg findes på alle danske privatbaner og på de fleste af Banedanmarks strækninger. De første fjernstyringsanlæg ved DSB blev taget i brug i 1956 i Vordingborg, der fjernstyrede Masnedø, og i Odense, der fjernstyrede Hjulby. Forbilledet var amerikansk. DSB indførte primært fjernstyringsanlæg for at effektivisere; én medarbejder kunne da betjene og overvåge togtrafikken på en række stationer mod hidtil én medarbejder på hver station. I tillæg hertil har det vist sig, at fjernstyringsanlæg skaber bedre overblik over togtrafikken, dvs. mere præcis og sikker togtrafik, ligesom kommunikationsbehovet bliver mindre.

I sin enkleste form betjenes fjernstyringsanlægget manuelt; operatøren udfører de samme betjeningshandlinger som ved lokal betjening, men oftest på en række stationer. Den manuelle betjening anvendes især på jernbaner, hvor togtrafikken ikke er særlig intensiv. På strækninger med mere togtrafik aflastes operatøren af en række automatiske funktioner. Stationer, som togene blot skal passere, kan betjenes automatisk af fjernstyringsanlægget, eller operatøren kan på simpel måde adressere det enkelte tog til et bestemt spor på en station; fjernstyringsanlægget udfører da automatisk denne adressering.

I 1972 blev en ny generation af fjernstyringsanlæg taget i brug på Københavns S-bane. Anlægget indeholder hele køreplanen og skal ikke betjenes, så længe togene følger køreplanen. I 2007 er der etableret et nyt og mere moderne anlæg, der ud over at være et driftscenter også er et informationscenter, hvor Banedanmark i samarbejde med DSB S-tog foretager overvågning og styring af S-togsdriften samt foretager den fornødne informationsgivning til stationernes perroner. Et tilsvarende fjernstyringsanlæg for DSBs fjernbaner blev taget i brug i 1987. Det kan betjenes fra to forskellige steder. Bryder fx fjernstyringsanlægget i Roskilde ned, kan betjeningen umiddelbart overtages af Driftscenter Danmark i København.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig