Fjernstyring, muligheden for via radiobølger eller ultralydbølger at styre eller kontrollere et apparat på afstand. Fjernstyring finder størst anvendelse inden for civil og militær rumfart, hvor ubemandede raketter og satellitter i en vis udstrækning styres af radiobølger fra Jorden. Radiosignalerne detekteres i en radiomodtager og omsættes til andre signaler, der direkte styrer fx raketmotorer. Fjernstyring anvendes også i legetøj og til mere hobbyprægede aktiviteter som styring af modelfly.