Fjernsalg, postordresalg, aftaler vedrørende varer eller tjenesteydelser indgået uden fysisk kontakt mellem parterne som led i et system for fjernsalg. Reglerne fremgår af Forbrugeraftaleloven fra 2004. Det er uden betydning, at der er en fysisk kontakt mellem parterne i forbindelse med aftalens opfyldelse. Typiske former for fjernsalg er salg via postordrekataloger, annoncer, tekst-tv eller internettet, hvor varen eller tjenesteydelsen bestilles pr. telefon, brev eller elektronisk medie. Forbrugeraftaleloven pålægger den erhvervsdrivende en omfattende oplysningspligt, herunder pligt til at oplyse forbrugeren om dennes lovbestemte fortrydelsesret og vilkårene herfor. Fortrydelsesfristen er 14 dage, og fristens begyndelsestidspunkt er bl.a. betinget af, at den erhvervsdrivende har opfyldt sin oplysningspligt. Ved fjernsalgsaftaler vedrørende varer og ikke-finansielle tjenesteydelser bortfalder forbrugerens fortrydelsesret dog senest tre måneder efter varens levering eller ved tjenesteydelser efter aftalens indgåelse. Visse aftaler er undtaget fra lovens regler om oplysningspligt og fortrydelsesret.