Fjendebilleder, kulturelt konstruerede, negative stereotyper af virkelige eller formodede modstandere. Et fjendebillede er sædvanligvis konstrueret som et symmetrisk modbillede af det kulturelt positive hos indehaveren af fjendebilledet. I europæiske fjendebilleder betragtes fjenden ofte som irrationel, fanatisk, uberegnelig og falsk i modsætning til en idealiseret europæisk rationalitet, moderation, forudsigelighed og oprigtighed. Fjendebilleder har i Europa især været brugt i fremstillingen af muslimer, men også i stereotyper af europæiske etniske grupper, fx jøder, og om forskellige samfundsgrupper. Fjendebilleder bygger i reglen på uvidenhed og tjener til opbygning af solidaritet inden for den gruppe, der besidder dem.