Fjældben, (lat. pars petrosa ossis temporalis), den del af tindingebenet (os temporale), der er beliggende i kraniets bund, og som rummer høre- og ligevægtsorganet. Se hoved.