Fixed bed, (eng. 'fastgjort leje, lag'), i den kemiske teknik en beholder med et fastliggende lag af partikler, der som regel ovenfra gennemstrømmes af en gas eller en væske. Formålet kan fx være en filtrering eller en adsorption af en af strømmens komponenter. I så fald kan partiklerne bestå af aktivt kul. Mange kemiske reaktioner kan gennemføres i en fixed bed reaktor, hvor partiklerne består af eller indeholder en katalysator. Nu anvendes imidlertid i stadig flere tilfælde fluidisering til disse processer.