Fiste, (af eng. fist slå til med hånden, af fist næve), slå fodbolden væk fra målet med knyttet hånd.