Fissionsspor, spor i mineraler og i naturligt forekommende glas efter partikler dannet ved spaltning, fission, af de uranatomer, der findes som "forurening" i disse materialer. Fissionsspor bruges til absolut datering af geologiske hændelser, idet en stor sportæthed angiver en høj alder. Sporenes længde afhænger af temperaturen og afkortes ved stigende temperatur gradvis for helt at forsvinde ved en temperatur, der er karakteristisk for hvert enkelt materiale. Dette kan benyttes til fastlæggelse af et områdes afkølingshistorie. Fissionsspor-analyse anvendes bl.a. i olieefterforskning og til kortlægning af landområders niveauændringer.