Fiskespærring, forhindring for fisks vandring op igennem et vandløb, fx ved vandmøller, vandkraftværker, industrianlæg og dambrug. Kan delvis afbødes med fiskepassager (fisketrapper, ålepas).