Fiskeriterritorium, i dansk fiskerilovgivning fællesbetegnelse for det samlede eksklusive fiskeriområde, som udgøres af territorialfarvand og EEZ.