Fiskeriregulering, regulering af fiskeriet for at beskytte fiskebestandene mod rovdrift, se fiskeripolitik og fiskeribiologi.