Fiskeriråd, titel på fagspecialist, der er udsendt af Landbrugs- og Fiskeriministeriet til en dansk repræsentation i udlandet. En fiskeriråds arbejde består i at følge og indberette om opholdslandets fiskerisektor og om afsætningsmulighederne for danske fiskeriprodukter. Der ydes bistand til danske fiskeeksportører mht. fx opholdslandets told- og levnedsmiddellovgivning og mht. miljøkrav.